Artikel afbeelding

Agglomereren: wat is het en waarom zou je het doen?

Agglomereren is een proces om de eigenschappen van poeders te verbeteren met het oog op specifieke toepassingen. Een belangrijk voorbeeld is het verbeteren van de instant-eigenschappen, met name de oplosbaarheid van poeders in een vloeistof (voor de bereiding van instant drinks). Andere redenen om te agglomereren zijn het verbeteren van loopeigenschappen en het ontstoffen van producten. Een stofarm, niet stuivend product verlaagt namelijk gezondheid- en veiligheidsrisico's en voorkomt het optreden van storingen in productielijnen.

Goede loopeigenschappen zijn van groot belang voor het doseren van de instant-producten in drankautomaten. Voorts is een goed stromend materiaal eenvoudiger in productieprocessen te verwerken, te transporteren en weer uit silo's te onttrekken.

Een andere belangrijke reden om te agglomereren is het voorkomen van ontmenging. Hierdoor blijft de kwaliteit van het productmengsel tot bij de eindgebruiker intact. Bovendien kan dankzij een uniform en homogeen product een constante stortdichtheid worden gegarandeerd. Dat laatste is nodig om verpakkingen steeds op het gewenste volume af te vullen. Zowel eindgebruikers als consumenten waarderen de kwaliteit van een geagglomereerd product.

Als eenmaal is vastgesteld welke kenmerken, eigenschappen en samenstelling een product moet krijgen, dient te worden gezocht naar het optimale productieproces. Er is daarbij keuze uit diverse granulatietechnieken. Te denken valt aan bijvoorbeeld granulatoren, korrelpersen, extruders, sproeidrogers of een (continu) agglomereersysteem. Elk van deze technieken leidt tot producten met een bepaald bereik in deeltjesgrootte en -vorm en andere eigenschappen.

Op May 3, 2017